Chiroro-Net

日本語 | English | Tiếng Việt

私たちは、日本とベトナムでサーバーホスティングサービスを提供する企業です。

サービス内容 :

 • サーバーホスティング
 • クラウドホスティング
 • ドメイン管理
 • データセンター

お問い合わせ (日本法人) :

株式会社チロロネット
〒710-0844 岡山県倉敷市福井125-7
TEL: 086-430-3956
EMail: info[at]chiroro.co.jp

お問い合わせ (ベトナム現地法人):

Chiroro-Net Viet Co., Ltd.
187/7 Dien Bien Phu street, Da Kao ward, District 1, Ho Chi Minh city, Vietnam
TEL: +84.2844540020
EMail: info[at]chiroro.com.vn


We are the server hosting company in Japan and Vietnam.

Our Service:

 • Server hosting
 • Cloud hosting
 • Manage domain name
 • Data Center (Okayama, Japan and Ho Chi Minh city, Vietnam)

Contact us (Japan):

Chiroro-Net Co., Ltd.
125-7, Fukui, Kurashiki city, Okayama, Japan 710-0844
TEL: +81.864303956
EMail: info[at]chiroro.co.jp

Contact us (Vietnam):

Chiroro-Net Viet Co., Ltd.
187/7 Dien Bien Phu street, Da Kao ward, District 1, Ho Chi Minh city, Vietnam
TEL: +84.2844540020
EMail: info[at]chiroro.com.vn


Chúng tôi là công ty dịch vụ cho thuê máy chủ tại Nhật Bản và Việt Nam.

Lĩnh Vực:

 • Dịch vụ hosting
 • Dịch vụ máy chủ ảo
 • Dịch vụ cho thuê máy chủ
 • Quản lý tên miền
 • Dịch vụ điện toán đám mây (tại Okayama, Nhật Bản và TP.HCM, Việt Nam)

Liên hệ (Việt Nam):

CÔNG TY TNHH CHIRORO-NET VIỆT
187/7 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84.2844540020
EMail: info[at]chiroro.com.vn

Liên hệ (Nhật Bản):

CÔNG TY CHIRORO-NET
125-7, Fukui, Kurashiki, Okayama, Nhật Bản 710-0844
Điện thoại: +81.864303956
EMail: info[at]chiroro.co.jp


(c)2000- Chiroro-Net All Rights Reserved.